INSARAG guidelines – herunder markering

 • Hvad er INSARAG
 • Redningstjenestens 5 stadier
 • Klassificering af TLSK
 • Markering af ofre og bygninger
 • Opgaver

Traumemekanismer

 • Kinematik
 • Traume
 • Skadesmekanisme
 • Energikilder
 • Skadesmønsteret
 • Andre relevante oplysninger
 • ABCDE algoritmen

Hygiejne – Pleje af andre mennesker

 • Hvad er hygiejne
 • Personlig hygiejne
 • Barbering
 • Ørepleje
 • Fod og håndpleje
 • Brug af handsker
 • Håndhygiejne

Hygiejne – under udstationering

 • Hvad er hygiejne
 • Personlig hygiejne
 • Brug af handsker
 • Håndhygiejne
 • Hvad lægger folk ned

 

Pleje af syge på et IKV sted

Observation

 • ABCDE algoritmen
 • Basal observationsteknik
 • Bevidsthedsniveau, respiration, puls, blodtryk, temperatur, hud og pupilreaktion
 • EKG-overvågning
 • Glasgow Coma Scale
 • Blodets iltmætning
 • Blodsukkerindholdet i blodet

 

Top til tå

Grundig gennemgang af en tilskadekommen, for at afsøge for skader

 

Forflytning

 • Det naturlige bevægemønster
 • Grundprincipper
 • Arbejdsstillinger