Formålet med uddannelsen er at give deltageren en sådan viden og sådanne færdigheder, at den pågældende kan assistere den præhospitale lægestøtte på en behandlingsplads under såvel freds- som kriseforhold.

Behandlingspladsassistenter yder støtte til læger i forbindelse med behandlingen af tilskadekomne nær skadesstedet efter en ulykke, f.eks. ved at afspærre området omkring behandlingspladsen, yde psykisk førstehjælp mv.

 

Uddannelsen indeholder blandt andet

Behandlingspladsens principielle indretning/opbygning i fast lokalitet samt i telt eller lignende: Afspærring, oplysning, Modtageområdet/triage, Behandlingsområdet, Observations- og borttransportområdet (EVAK), Den tilskadekomnes vej gennem behandlingspladsen, samt Arbejdsopgaver og arbejdsrutiner på behandlingspladsen.

Løft og vending af tilskadekomne, Observationsparametre, Hygiejniske samt etiske regler/krav.

Psykisk førstehjælp, Lejring og Forbindinger

 

Uddannelsen varer 24 timer

 

Uddannelsen kan sammenkobles med supplerende behandlingspladsassistent og spare timer, hvilket giver mere tid til praksis.

 

Uddannelsen kan køres for hold a max 16 personer

 

Kontakt Breath of life for aftale om pris og muligheder