•       Det naturlige bevægemønster
  •       Grundprincipper
  •       Arbejdsstillinger