Førstehjælp er den hjælp, der ydes af de personer der er til stede når pludselig tilskadekomst eller sygdom opstår.
Samtidig får du nogle kompetencer i førstehjælp der gør at du kan reagere hurtigt og korrekt, når
pludselig sygdom eller tilskadekomst opstår på jobbet, i trafikken, fritiden eller hjemmet.

Førstehjælpskursus – mellem niveau

 

Hjerte-Lunge-Redning (HLR) Livreddende førstehjælp
Førstehjælp ved tilskadekomst Førstehjælp ved sygdomme

 

Info om kurset:

Er at du et teoretisk og praktisk kendskab til førstehjælp således, at du er i stand til at hjælpe ved
almindeligt forekommende ulykker og ved pludselige sygdomme.
Derudover lære dig at genoplive personer der er
kommet til skade efter en ulykke eller en pludselig
sygdom er opstået, samt holde dem i live indtil
autoriseret redningsmandskab kommer.
Kurset varer 12 timer
Kurserne afholdes primært i Storkøbenhavn.
Max. antal deltagere 16 personer.
Der udstedes kursusbevis efter endt kursus.

 

Kurset indeholder:

  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • Førstehjælp i situationer der kan føre til bevidstløshed, herunder slag mod hovedet og nedsat eller standset vejrtrækning
  • Trinvis førstehjælp til bevidstløse – herunder kunstigt åndedræt og udvendig hjertemassage
  • Førstehjælp i situationer der kan medføre shock – herunder blødninger og blodstandsning, knoglebrud og ledskader, indre læsioner, forbrændinger, forfrysninger og ætsninger
  • Førstehjælp til tilskadekomne der både kan være bevidstløse og/eller shocktruede efter elulykker, temperaturpåvirkning af kroppen og forgiftninger.
  • Førstehjælp til pludseligt syge, psykisk førstehjælp, førstehjælp ved småskader og førstehjælp til børn

 

Pris kr. 8.000,-