Der er ikke noget værre end ikke at vide hvad man skal gøre, hvis man f.eks. bliver vidne til et trafikuheld og
samtidig ved at de næste minutter kan betyde forskellen mellem liv og død for et andet menneske…
Førstehjælp er den hjælp, der ydes af de personer der er til stede når pludselig tilskadekomst eller sygdom opstår.
Samtidig får du nogle kompetencer i førstehjælp der gør at du kan reagere hurtigt og korrekt, når
pludselig sygdom eller tilskadekomst opstår på jobbet, i trafikken, fritiden eller hjemmet.

Førstehjælpskursus – lavt niveau
Hjerte-Lunge-Redning (HLR) Livreddende førstehjælp

 

Info om kurset:


Kurset giver teoretisk og praktisk viden om
genoplivning, samt orientering om trusler mod
hjernen, åndedrættet og kredsløbet

Kurset varer 6 timer
Det kan afvikles i moduler af 3 timers
undervisning, afhængig af hvorledes det passer ind
i virksomhedens almindelige arbejdsrutiner.
Kurserne afholdes primært i Storkøbenhavn.
Max. antal deltagere 16 personer.
Der udstedes kursusbevis efter endt kursus.

Kurset indeholder:

  • Den livsvigtige ilttransport
  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter – herunder alarmering
  • Nødflytning og Aflåst sideleje
  • Trinvis førstehjælp til bevidstløse
  • Genoplivning – herunder udvendig
  • Hjertemassage
  • Øvelse af trinvis førstehjælp til bevidstløse – herunder genoplivning
  • Blødninger og forbindinger
  • Psykisk førstehjælp og shock forebygning
  • Orientering om trusler mod hjernen, åndedrættet og kredsløbet

Pris kr. 5.900,-