Formålet med uddannelsen

© Copyright 2013 Helle Seifert

At øge deltagernes teoretiske kendskab og praktiske færdigheder i håndtering af tilskadekomne, således at deltageren alene, sammen med kollegaer og/eller i samarbejde ambulancemandskabet/den præhospitale lægestøtte er i stand til at yde situationsafhængig førstehjælp til de tilskadekomne i den pågældende ulykkessituation på indsatsstedet.

Der tages udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens uddannelse, som vi så har streamlinet med PHTLS, for at man lærer mere gennemsigtighed og et fælles sprog og handlemønster. Derfor er den udbygget med mere praksis, så man udvikler færdigheder.
Den har en skriftlig og praktisk eksamen for at sikre sig at man kan disse færdigheder.

Uddannelsen indeholder blandt andet
Skadestedslære, Anatomi & fysiologi, ABCDE algoritmen til generel håndtering af den tilskadekomne, Kinematik, Forhold af betydning for den tilskadekomnes tilstand, samt for skadesudviklingen, Generelle principper for undersøgelse
Samt praktiske øvelser for at få håndelaget, samt i brug af noget af ambulancens udstyr

Uddannelsen tager 26 timer

Kontakt Breath of life for aftale om pris