Hvorfor ikke få hjælp når krisen opstår, så det måske ikke udvikler sig til behovet for professionel
hjælp, eller man står alene indtil der kan fås professionel hjælp, hvilket kan tage dage at få?

Krise & Debreifing
Brug tiden inden psykologen har tid og mindsk den psykiske skade.
Måske bliver en psykolog slet ikke nødvendig!?!
Aktiv lytning, de rette spørgsmål og evt. afspænding lukker op!

Kroppen husker – lad os lette presset og dermed hjertet!

Der kan være mange gode grunde for at bruge psykotraumatologi. Alt fra en traumatisk eller uoverskuelig hændelse på arbejdet,

i fritiden eller i livet som vil kunne have indvirkning på dit arbejde, familie eller liv i al almindelighed.
Hvis du føler, at du har brug for hjælp, en skulder eller en snak, så tjek hjemmeside.

 

Jeg er selvfølgelig til rådighed, hvis du er i tvivl!

Kan bruges ad hoc eller Jeres firma kan have en rådighedsaftale med Breath of Life.

Psykotraumatologi


Psykotraumatologi RITS® er ikke psykoterapi, men grundig og velstruktureret hjælp til mennesker, når
dette behøves. Samtalen er selvfølgelig underlagt tavshedspligt fra min side.

Det er ikke en erstatning, men et supplement til brugen af psykologer, psykiatere og det øvrige
sundhedssystem. Både forskning og praktisk erfaring har vist, at kvaliteten af den psykosociale støtte er afgørende for,
hvordan mennesker bearbejder følgerne af voldsomme hændelser.

Psykotraumatologi er det fagområde, der beskæftiger sig med krise- og katastrofepsykologi og -psykiatri.
RITS er en forkortelse for Rekonstruktion og Integration af Traumatisk Stress.

Metoden danner grundlag for lignende netværk i Norge og Sverige,
hvor man har gode erfaringer med at anvende metoden i praksis.

 

Pris kr. 450,-/time