Krisesamtale

Både forskning og praktisk erfaring har vist, at kvaliteten af den psykosociale støtte er afgørende for, hvordan mennesker bearbejder følgerne af voldsomme hændelser.

Psykotraumatologi RITS® er ikke psykoterapi, men grundig og velstruktureret hjælp til mennesker, når dette behøves. Samtalen er selvfølgelig underlagt tavshedspligt Der er mange gode grunde for at bruge psykotraumatologi – Alt fra en traumatisk eller uoverskuelig hændelse på arbejdet, i fritiden eller i livet, som vil kunne have indvirkning på dit arbejde, familie eller liv i al almindelighed. Eller at bruge tiden inden psykologen har tid og derved mindske den psykiske skade. Måske bliver en psykolog slet ikke nødvendig!?!
Ved hjælp af aktiv lytning, de rette spørgsmål og evt. afspænding lukkes der op!
Kan bruges ad hoc eller Jeres firma kan have en rådighedsaftale med Breath of Life. Psykotraumatologi er det fagområde, der beskæftiger sig med krise- og katastrofepsykologi og -psykiatri. Det er ikke en erstatning, men et supplement til brugen af psykologer, psykiatere og det øvrige sundhedssystem. RITS er en forkortelse for Rekonstruktion og Integration af Traumatisk Stress.
Metoden danner grundlag for lignende netværk i Norge og Sverige, hvor man har gode erfaringer med at anvende metoden i praksis.

Kroppen husker – lad os lette presset og dermed hjertet! Hvis du føler, at du har brug for hjælp, en skulder eller en snak, så kontakt os.

Jeg er selvfølgelig til rådighed, hvis du er i tvivl!

Pris kr. 450,-/time