Formålet med USAR-lægeassistent uddannelsen er at give deltageren en sådan viden og færdig­heder, at deltageren kan virke selvstændigt på manuelt niveau inden for præhospitalt arbejde, nationalt som internationalt.

 

Jf. INSARAG-guidelines er kravet til den sundhedsfaglige kompetence beskrevet som Basic Life Support, hvilket i praksis kan være alt fra et førstehjælpskursus til en ambulanceassistent. Det enkelte land definerer selv dette. Det erkendes, at dette er gjort for at inkludere så mange lande som muligt.

Det betyder ikke, at man på danske missioner bør slække på den kompetence vi sender ud, set i forhold til lignende funktioner i nationalt beredskab. Dertil kommer, at en egentlig USAR-lægeassistent har opgavesæt tilsvarende en SAR-lægeassistent – endog i et potentielt mere stressfuldt miljø, hvor et sundhedsfagligt overskud kan være mere påtrængende.

 

Uddannelsen er opbygget omkring PHTLS og ambulancebehandler principperne, samt udstationeringsforberedelse, psykologi, sikkerhedsaspekter samt håndtering af mange tilskadekomne inkl. crowd control.

 

Uddannelsen indeholder blandt andet: INSARAG guidelines, fødselshjælp, sygdomslære, medicin, psykologi, håndtering af tilskadekomne, stabilisering-, forflytnings- og immobiliseringsteknikker, ABCDE principperne, traumer, Farmakologi, Observation, IV adgang herunder Vaccination, Hygiejne og pleje, Allergier og akutte forgiftninger, Materiellære, Kultur og etik, Psykiatri, sociale og lovmæssige forhold, Udstationering herunder sidste vilje, sikkerhed, MIA breve og forhold ved kidnapning.

 

Hvilket giver kompetencer så man med effekt kan benyttes på skadesteder, ved katastrofer, ved transport af tilskadekomne og i forbindelse med hospitalsbehandling af katastrofeofre

 

 

Uddannelsen varer 65 timer og gennemføres i hold á max 16 deltagere.

Holdet vil skulle følges af én kursusleder gennem hele forløbet. Det påregnes, at kursusleder gennemfører nogle undervisninger, herunder repetition og eksamen. Derudover påregnes der undervisning fra fageksperter gennem hele uddannelsesforløbet.

 

USAR lægeassistent skema oversigt

 

 

Kontakt Breath of life for aftale om pris